Kas ir Ānukūlja?

Viena no unikālajām opcijām, ko piedāvājam vietnē yogatantramates.com, ir iespēja pasūtīt gan vispārīgu, gan detalizētu novērtējumu cilvēku saderībai attiecībās.

Kas ir Ānukūlja?

Saderības novērtējuma aprēķinu pamatā ir Ānukūlja, sena Vēdiskā sistēma, kas ir daļa no Džiotiša Vēdas (Vēdiskās astroloģijas). Izmantojot šo piedāvāto iespēju, aprēķini tiek veikti saskaņā ar divām senām Vēdiskām metodēm – Aštakuta un Dašakuta. Abas šīs sistēmas ir ļoti svarīgas, analizējot cilvēku saderību, un, kā atzīst daudzi astrologi, tās ir kā radītas datoriem.

Šīs sistēmas pamatā ir astroloģiski aprēķini, kas balstās uz partneru Džanma Kundali (horoskopiem). Programmas norādītais kopsavilkums ir precīzs partneruKarmas atspoguļojums.

Aštakutā tiek izmantoti astoņi vīrieša un sievietes saderības rādītāji (saskaņā ar Aštakutu veikta saderības novērtējuma piemēru var apskatīt šeit). Dašakutā tiek izmantoti desmit šādi rādītāji (saskaņā ar Dašakutu veikta saderības novērtējuma piemēru var apskatīt šeit). Tiek ņemti vērā visi galvenie rādītāji – psiholoģiskā, finansiālā, seksuālā un citu veidu saderība. Saņemtos datus ir ļoti vienkārši izmantot. Katrs cilvēks bez īpašām Džiotiša Vēdas iemaņām var pielietot tos ikdienas dzīvē, lai noteiktu saderību ar savu partneri un savlaicīgi liktu lietā korekcijas metodes.

Kā izmantot Ānukūlju?

Ja cilvēks profilā ir norādījis dzimšanas datumu, laiku un vietu, tad, ieejot cita lietotāja profilā, būs pieejama poga „Pasūtīt detalizēto Ānukūljas atskaiti” (ja arī šis lietotājs būs ievadījis savus datus). Šī opcija ir pieejama arī, izmantojot iespēju „Meklēšana pēc Ānukūljas”. Nospiežot šo pogu, jūs nonāksiet atbilstošā mūsu Vedic web-shop sadaļā, kur, norādot nepieciešamos datus par sevi, varēsiet iegūt saderības atskaiti.

Turklāt, izmantojot iespēju „Meklēšana pēc Ānukūljas”, blakus katram atrastajam lietotājam ir pieejama opcija „Atzīmēt vispārējai Ānukūljas atskaitei (līdz 5 personām)”. Nospiežot pogu „Pasūtīt vispārēju Ānukūljas saderības atskaiti visiem izvēlētajiem lietotājiem”, jūs nonāksiet atbilstošā mūsu Vedic web-shopsadaļā, kur, norādot nepieciešamos datus par sevi, varēsiet pasūtīt Ānukūljas saderības atskaiti visiem izvēlētajiem vietnes lietotājiem bez detalizētiem aprēķiniem pēc katra Aštakutas un Dašakutas parametra.

Saderības novērtējumu jūs varēsiet saņemt uz sevis norādītu e-pasta adresi 48 stundu laikā pēc pasūtījuma noformēšanas. Par visiem papildus jautājumiem (piemēram, par Upaiju noteikšanu sliktas saderības gadījumā) iesakām konsultēties pie mūsu speciālista (skatīt sadaļu „Konsultācijas”) vai rakstīt uzThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Cena, ieskaitot 21% PVN – 13,99 EUR.