Šiva nādī lapas

Palmu lapas ir mistisks Džiotiša Vēdas (vēdiskās astroloģijas) aspekts, kas ietver sevī informāciju par pagājušajām un nākamajām cilvēku dzīvēm. Šī informācija ietver sevī gan pagājušo, gan tekošo, gan arī nākamo notikumu un biogrāfijas sīkus aprakstus un brīnumainas detaļas, kā arī speciālu līdzekļu aprakstus nākamo notikumu mainīšanai un daudz ko citu.
Šīs lapas ir sarakstītas, kā saruna starp Šivu un Parvatī, kuras pierakstīja Ganeša un drošību šim procesam nodrošināja Kartikeja un Durga, šajā sarunā Dievišķais pāris apspriež un dod padomus saviem sekotājiem. Šīs lapas nav sarakstītas visiem, bet gan tikai tiem, kuri paši jau ir uzsākuši sevis pilnveidošanu garīgā plānā, sākuši mācīties vēdas un dažādas šāstras, praktizē jogu un meditāciju.
Šiva ar Parvati jau zināja, kuri cilvēki griezīsies pie viņiem pēc padoma un tikai šiem, saviem sekotājiem, kā gādīgi vecāki, kuriem ļoti rūp savu bērnu liktenis, viņi ir sarakstījuši šīs palmu lapas, lai katrs varētu realizēt savu maksimālo potenciālu un novērst šķēršļus, slimības, pārvarēt grūtības un gala rezultātā šajā vai kādā no nākamajām dzīvēm sasniegt mokšu.
Kāpēc tā ?
Lai izprastu Šiva nādī lapās rakstīto un pieņemtu padomus, ir jābūt nelielām priekšzināšanām par vēdām, jogu, mantrām un dažādām šāstrām. Nomierināšu Jūs, nav jāstudē 10 gadu, lai atrastu savas Šiva nādī lapas, pietiek ar to, ka jūs esat atraduši savu Guru un uzsākuši šo procesu.

Kam tas viss vajadzīgs?

Katram no mums ir dzīves uzdevums, kuru mēs katrs mēģinām izpildīt un realizēt. Par cik dzīvojam Kali jūgā, kad lielākā daļa karmas vismaz 75%, bet prakse parāda, ka vēl vairāk, ir sliktas, tad šo dzīves mērķi sasniegt ir gandrīz neiespējami. Tas tādēļ, ka mums traucē iepriekšējās dzīvēs sastrādātie nedarbi, jeb slikta karma. Karma tulkojas kā iepriekš šajā vai iepriekšējās dzīvēs veikta darbība, kura dod nemaināmus rezultātus un sekas. Dēļ mūsu pašu sastrādātiem darbiem, kuri ir bijuši pretrunā ar Sanātana Dharmu, mēs katrs saņemam iespēju piedzimt vēlreiz, lai to mēģinātu labot. Katram no mums horoskopā ir ielikts šīs dzīves potenciāls, kā arī šķēršļi, kurus būs jāpārvar, lai to realizētu. Ja šie šķēršļi būtu kā barjeras 110 metru skrējienā, tad vajadzētu iemācīties tikai labi skriet un lekt, bet šajā gadījumā runa iet par šķēršļiem, kuri atrodas apziņā sanskaru formātā, tāpēc ar labu skriešanu būs par maz, jo var pienākt tāda diena, kad jāsāk realizēties šai sastrādātai karmai, tāpēc arī eksistē vēdiskā astroloģija, kura nodarbojas tieši ar katra indivīda karmas analīzi un ieteikumiem kā transformēt cilvēka apziņu ar pudžu un homu palīdzību. Apziņas attīstības procesu var salīdzināt ar kalnā kāpšanu, kur jāzina, kurā kalnā jākāpj, jābūt gribasspēkam un apņēmībai kāpt un beidzot ir jāsāk lēnām rāpties augšā. Jogā šo procesus attiecīgi dēvē par Džnāna šakti, Sankalpa šaktī un Krijā šaktī, tātad ja vēlaties attīstīt sevi, ir jātrenējas tāpat kā sportā, tikai šis būs treniņš visas dzīves garumā un visos trīs ķermeņos, gan fiziskajā, gan smalkajā, gan cēloņu. Ar šo treniņu nodarbojas visas jogas un šāstras, kuras mēs pasniedzam Šivas centrā, gan Latvijā, gan arī ārpus tās. Kā jau katrā treniņā ir arī treneris — Guru, kurš pats uz savas ādas visu ir izmēģinājis un var dot vērtīgus padomus un iemācīt metodes, kā pilnveidot katram sevi un transformējot apziņu nonākt līdz tādam stāvoklim, kad negatīvas karmas ietekme tiek minimizēta vai pat tās vienkārši vairs neeksistē. Tieši tajā brīdī, kad karmas došas tiks atrisinātas, tad Dievs pūtīs burās un katrs varēs maksimāli izmantot un realizēt savas dzīves potenciālu.

Tieši šī kāpšana apziņas attīstības kalnā Jūs ir novedusi līdz jogai, vēdām, esat atraduši savu Guru, kā arī palmu lapu, kā arī upaijas — apziņas transformācijas ieteikumus, kurus Šiva ir ierakstījis 13 un 14 Šiva nādī lapu nodaļā. Ja Jūs vēl neesat atraduši savas lapas, tad Jums ir savs Guru, kurš dos padomu kādas mantras, pudžas un homas palīdzēs atrisināt karmisko situāciju, bet ja Jūs jau esat atvēruši savas Šiva nādī lapas, un Jums bijusi saruna pa tiešo ar Brahmanu caur šīm lapām, tad iespēju robežās cenšaties īstenot upaijas, kas minētas 13 un 14 nodaļā, jo tās šobrīd ir pamatupaijas — svarīgākās upaijas, kuras īstenojot pareizi un bez kļūdām sāks īstenoties scenārijs sarakstīts pašās lapās. Lapas min cilvēka potenciālu un šķēršļus, kuri traucē šo potenciālu realizēt, kā arī dod metodes kā to izdarīt. Lapas īsumā pastāsta par iepriekšējo dzīvi un arī to, kur esam kļūdījušies un kā sastrādājām sliktu karmu, kā rezultātā jau iepriekšējā dzīvē un arī šajā saskaramies ar grūtībām, ciešanām, veselības problēmām. Daudziem gribētos atgriezties atpakaļ un izmainīt savu rīcību, lai nerastos tāda situācija, bet nevar, jo tā kā nevar nopirkt biļeti laika mašīnā un atgriezties pagātnē un visu labot, tāpat divreiz vienā upē neiekāpsi. Tas, ko var darīt, ir mainīt apziņu, strādāt ar cēloņiem un transformēt sanskaras, kurās ir ierakstīta šī karma un to dara 13 un 14 nodaļā minētās upaijas, tikai tās ir jāmēģina izpildīt bez kļūdām.
Ir vēl viens ļoti būtisks aspekts — karmas likums strādā uz pilnīgi visiem vienādi, tai skaitā arī uz lapām un to, cik detalizētu informāciju tās sniegs ir atkarīgs no katra cilvēka individuālās karmas.

Kā notiek pats process?

Lai uzsākt pašu lapu meklēšanu, ir nepieciešams īkšķa nospiedums, vīrietim — labās, sievietei — kreisās rokas, un pirmais etaps jau ir sācies. Pašas lapas ir sakārtotas smukos saišķos pēc īkšķa nosaukuma un tā veida, tādu ir aptuveni 1000. Pirmais ko atrod ir identifikācijas saišķis, kuru var nosaukt par satura rādītāju, kurš satur līdzīgus īkšķa nospiedumus un faktus par šo īkšķu saimniekiem. Kad šie saišķi ir atrasti, tad var sākties pašas lapas meklējumi šajos saišķos. Process notiek online režīmā, bramins lasīs faktus, kuri minēti šajās identifikācijas lapās un Jums ir tikai jāatbild pareizi vai nepareizi, vai tas ir par Jums vai nē. Ja šis fakts neatbilst Jūsu šī brīža situācijai, tiek pāršķirta lapa un lasīta nākošā, tā process turpinās līdz brīdim kamēr atrod lapu, vai arī nonāk pie secinājuma, ka šoreiz lapas saišķos nebija. Ar to meklējumi nebeidzas, mēs turpinām meklēt Jūsu lapu centrālā bibliotēkā, tas var aizņemt laiku un resursus, bet gala rezultātā pēc kāda laika mēs atradīsim vēl kādu saišķi ar identifikācijas lapām, Jūs mēģināsiet vēlreiz.
Kad lapa ir atrasta, tad to iztulkos angļu valodā, audio formātā atsūtīs mums, un tad es palīdzēšu to iztulkot latviešu vai krievu valodā.

Rakstu sagatavoja: Atis Zariņš